Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny cheaty na The Sims 3

Abyste otevřeli cheatovací konzoli, stiskněte ve hře kombinaci kláves [Ctrl] + [Shift] + C. Potom napište některý z následujících kódů a stiskněte [Enter] pro aktivaci funkce tohoto cheatu. Poznámka: Ve Windows Vista se vám může konzole otevřít až po stisknutí kláves [Ctrl] + [Windows] + [Shift] + C.
Jednotlivé cheaty:

help
Zobrazí většinu cheatů
help <názevcheatu>: Zobrazí konkrétní informace o cheatu.

testingCheatsenabled [true nebo false]
Tento kód povolí další cheaty, které můžete používat, a odemyká další různé testovací možnosti, které jsou popsány níže.

Kaching
Přidá 1,000 Simolenů

Motherlode
Přidá 50,000 Simolenů

unlockOutfits [on nebo off]
Zpřístupní ve tvorbě Simíka oblečení určené pro kariéru a služby. Tento cheat musí být spuštěn před přechodem ke tvorbě Simíka.

moveObjects [on nebo off]
Odstraní omezení na půdorys pro veškeré umísťování objektů v režimech nákupu a výstavby. Odstraní omezení nástroje ruky pro objekty, které jsou používány, nebo které se za běžných okolností nedají přesunout. Použití tohoto cheatu může způsobit potíže s herními prvky, hledáním cesty, vytvářením skrytých herních objektů a jejich manipulací atd. Vezměte také na vědomí, že tento cheat vám umožňuje manipulovat i s objekty,se kterými běžně manipulovat nelze, například se Simíky. Pokud tyto objekty vymažete, není možné je získat zpátky! Dávejte proto pozor!

resetSim [jméno] [příjmení]
Pokud se náhodou stane, že se Simík „zasekne“ při interakci nebo někde ve městě, případně se něco zasekne v něm, použijte tento cheat. Nové zobrazení Simíka může chvíli trvat. Důvodem je, že zvolený Simík je znovu sestavován.
Příklad použití: resetSim Mortimer Goth

constrainFloorElevation [true nebo false]
Umožňuje vám provádět všechny terénní úpravy nezávisle na předmětech, Simících a dalších objektech, které se v terénu nacházejí. Zdi, podlahy a předměty se budou pohybovat spolu s terénem, což vám umožní vytvořit svažující se zdi a kopce s podlahou. Umístění nových stěn/podlah však terén opět vyrovná. Umísťování objektů bude taktéž vyžadovat vyrovnání terénu, pokud to dané objekty obvykle vyžadují.

disableSnappingToSlotsOnAlt [on nebo off]
Pokud je tato volba zapnuta, objekty se nebudou při držení klávesy Alt přichytávat do slotů. Tento cheat se může hodit například při umisťování židlí ke stolům, nebo pultů poblíž jiných pultů atd.

fadeObjects [on nebo off]
Zapnutí a vypnutí mizení objektů při přiblížení kamery. Nefunguje na Simíky.

hideHeadlineEffects [on nebo off]
Skryje všechny efekty nad hlavami Simíků (například bubliny s myšlenkami nebo slovy).

jokePlease
Zobrazí náhodný vtip v konzoli

enablellamas [on nebo off]
Zobrazí Llams varující ikonu.
"Llamas" jsou trojúhelníkové varující ikony, které se zobrazují u některých hlášení. Tento cheat vlastně nedělá nic praktického, je to pouze vtip

slowMotionViz [0-8]
Zpomalí vizuální efekty hry. Hodnota „úroveň“ je volitelná. Platné hodnoty jsou od 0 (běžná rychlost) do 8 (nejpomalejší).

fps [on nebo off]
Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazení počtu snímků za vteřinu v pravém horním rohu.

fullscreen [on nebo off]

Hra bude na celé obrazovce

Quit
Opustit hru

Testování cheatů
Povolte kód "testingCheatsenabled true" a poté napište jeden z následujících kódů do konzole pro aktivaci příslušné funkce:

ageuptonpc
Když batole vyroste, může se stát NPC
Po použití tohoto cheatu se vás hra zeptá, zda chcete, aby se dítě stalo NPC (No-player-character – osoba ovládaná počítačem), pokud budete souhlasit, tak dítě bude stále ve vaší domácnosti, ale už ho nebudete moci ovládat. Pokud ho budete chtít později opět ovládat, využijte možnost vrá*** ho zpět do domácnosti popsanou níže

familyfunds "[Příjmení]" [částka]
Nastavte peníze jakékoli rodině

speed [0 4]
Nastavte peníze jakékoli rodině

maptags [on nebo off]
Zobrazit/skrýt značky na mapě

playsounds [on nebo off]
Zapne/vypne všechen zvuk

Recordvideo
Nahraje video se specifickou kvalitou a velikostí


Po povolení cheatu "testingCheatsenabled true" můžete také podržet [Shift] a kliknout na následující objekty pro nové interakce

Poštovní schránka

Udělat všechny šťastné“ – Dá všem členům vaší domácnosti ukazatele potřeb na nejšťastnější vč. Bonusů k náladě jako čistý jako lilie, řvát na plné pecky, odpočatý apod.
Vytvořit pro simíka přátelé“ – vytvoří pro simíka nové přátelé
Způsobit aby simík všechny poznal“ – simík bude znát každého ve městě
Přesunout počítačem ovládanou postavu“ – Přesune k vám domů počítačem ovládanou postavu. Některé vám nic neudělají (Smrťák) ale některé už ano(Exekutor, Zloděj…) Dále je tam na výběr Služebná, donáška pizzy, chůva, opravář, donáška novin, pošťák, policie, hasiči, ochrana dítěte sociálním pracovníkem, adopce sociálním pracovníkem a Vědecký expert
Vybrat si kariéru“ – můžete si vybrat jakoukoli kariéru i její jakoukoli úroveň, vč. Prací na půl úvazku
Vypnout potřeby“ „Zapnout potřeby“ Pokud jsou vypnuty, má váš simík všechny potřeby na max. vč. všech již zmiňovaných bonus
„Vynutit si návštěvu“ – přijde k vám na návštěvu někdo ze sousedství

Práce

"Vynutit si příležitost" – Vynutí vám pracovní příležitost, která vám pomůže zlepšit váš pracovní výkon
"Přesunout událost" – Vyskočí vám náhodná pracovní událost (možnost změny kariéry, pozitivní nebo negativní události, které zažíváte během práce)
"Přesunout všechny události" – všechno výše zmíněné v jednom

Země

"Teleportovat simíka sem" ¨Teleportuje simíka odkudkoli ihned a přesně na vámi určené místo

Jakýkoli simík

"Spustit stárnutí" – spustí u simíka stárnutí

Aktivní simík

"Změnit vlastnosti u aktivního simíka“
„Spustit stárnutí“

Simík který není v domácnosti

„Přidat k aktivní domácnosti“

Panel nálad

Odstraňte jakoukoli náladu z panelu nálad Poznámka: Pokud je špatná nálada propojena s potřebami (např. ospalý), tak se příslušný panel okamžitě vyplní.

Panel celoživotního štěstí

Pokud jste aktivovali cheat TestingCheatsEnabled true ještě před vybráním rodiny v hlavní nabídce, tak po jejím vybrání budete moci se stisknutým [Ctrl] přidávat po 500 celoživotního štěstí tak, že kliknete kamkoli do obdélníčku s truhličkou kromě truhličky a čísla se štěstím (viz obrázek)
4/ testovací cheaty:
Zapnutí testovacích cheatů je uvede do chodu některé další cheaty nebo funkce.
Zaptene to takto: testingCheatsEnabled true (vypnete to testingCheatsEnabled false)

A/
- se zapnutým můžete chytit myší potřeby simíka a táhnout libovolným směrem, tedy mu potřebu jak vyplnit, tak vyprázdnit.
(Hra musí běžet, nesmíte mít zapnutou pauzu!)

B/
- pokud podržíte klávesu shift, můžete si otevřít speciální menu KLIKEM NA POŠTOVNÍ SCHRÁNKU
Obrázek
Většina funkcí je z obrázku jasná, jen dodám, že:
- pokud použijete "vypnout potřeby" tyto se nejen vypnou a přestanou ubývat, ale ještě předtím se doplní na maximum.
- pokud použijete "přesunout počítačem ovládanou popstavu" a vybere třeba zloděje, vaši simíci asi nebudou mít radost

C/
- kliknutím na simíka se vám otevřou tři nové volby
1/ změnit vlastnosti tohoto simíka
2/ spustit u něj stárnutí
3/ přidat ho k vaší aktivní rodině (pokud je to cizí simík)

D/
- kliknutím kamkoli (na zem) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost teleportrace ačkoli rodina nevlastní teleport

E/
- kliknutím kamkoli (na zem ) s přidržením klávesy shift se vám nabídne možnost parcelu upravit a oteřít na ní mód stavby nebo mód nákupu (na kterékoliv, ne pouze na vaší domácí parcele)

F/
- kliknutím na simíka, který je u vás na návštěvě, se otevře možnost přidat ho do aktivní rodiny

G/
- umožní doplnit body štěstí a to takto:
1/ v módu Upravit město nesmíte mít aktivní žádnou rodinu
2/ zapněte testovací cheaty
3/ vyberte nějakou rodinu jako aktivní
4/ otevřete někomu z jejích členů záložku štěstí, podržte ctrl a klikněte myší kamkoli do tohoto obdélníku kolem truhličky (ne na truhličku a ne na to číslo, kamkoli kolem)
- každé kliknutí přidá simíkovi 500bodů štěstí
Obrázek
Pozor, z neobjasněných příčin ne každému funguje!
Použijte místo toho mód Mastercontroller: viewtopic.php?f=3&t=148&start=0


H/
- umožní nastavení vztahů mezi simíky
Pokud potáhnete myší na liště pro vztahy, můžete tak ze simíků ihned udělat nejlepší přátele nebo nepřátele.
Obrázek

I/
- stejným způsobem můžete pracovat s lištou povolání, když chcete simíka povýšit. (Platí u profesí z Povolání, které nejsou v menu poštovní schránky.)

J/
- familyfunds "[Příjmení]" [částka] - pošlete peníze vybrané sousedské rodině (kterou nemáte jako aktivní, používejte v módu úpravy města)
 


buydebug
Odkrytí hrobek - - typ příkazu v nakupovacím nebo stavěcím módu. Tato dotace zpřístupní stavění hrobek. Některé objekty zůstávají pouze odladěny a nezůstávají do konce užívání


Ctrl+Shift+ levé tlačítko myši kliknutím na hrobku
Dovoluje nastavit spouštěče a aktivátory chování v hrobce.


Enablelotlocking true/false

Dovoluje hráčům editovat uzamčené pozemky (části) v rámci módu města

allowObjectsOnRoofs true/false
Dovoluje všem objektům aby byly umístěny na střechy


objectassetnames true/false

Dovoluje hráčům vidět aktivity jiných SimíkůRestrictBuildBuyInBuildings false - umožní upravovat prostory mrakodrapu mimo byt simíka
(vypíná se RestrictBuildBuyInBuildings True

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

duchové

(Cookie, 22. 9. 2014 18:38)

A co nějaký cheat jak v the sims 3 moct hrát za ducha? Mě to totiž nejde :-\

Re: duchové

(clawdeen wolf, 28. 9. 2014 22:06)

No,přes cheat ne ale jestli máš roční období tak myslím appoluske pláně nebo jak se to píše mají strasidelny dům ale myslím že i v jiných městech je,když tam tvůj simík vejde tak se kletba na něj může vrhnout ale jen někdy a taky jen na chvíli

Re: duchové

(Howrse, 15. 10. 2014 11:22)

Já hraju za ducha protože mi jeden simík shořel a zemřel.Potom se mi tam ukázala příležitost že ho můžu oživit a oni řekly že se jim to moc nepovedlo a tak hraju za ducha xD

Re: duchové

(Irena, 16. 10. 2014 15:58)

Ahoj jestli máš The sims 3 obludárium Tak můžeš hrát ducha a můžeš si vybrat jak umřel :-)

Re: duchové

(ErikaElly, 19. 10. 2014 22:30)

Dá sa to aj tak že v aktívnej domácnosti dáš nejakého ľubovolného simíka zomreť je len na tebe ako každá smrť má za následok že tvoj simík bude vyzerať inak :) ak ho necháš vyhladovať bude zdá sa mi rúžový ak ho necháš utopiť tak bude modrý a bude z neho kvapkať voda :) je veľa možností najlepšie je ak tam máš ešte nejakého simíka ... ak tento vybraný simík zomrie ten druhý je smutný pochopiteľne a potom neviem či po čase alebo čo musíš skúšať si dáš náhľad celého mesta klikneš na vedecký ústav a tam by mala byť možnosť darovať pozostatky vede alebo tak a to klikneš a potom tam je nejaký proces a zmení sa na ducha a vo svojom inventári bude mať svoj náhrobný kameň a cez neho sa môže zase vrátiť do podzemia :) ale už nieje v aktívnej domácnosti ... čiže za neho nemôžeš hrať iba si jeho hrob dať napr na záhradu :) takýto simíci sa tiež ako v The Sims 2 objavujú v noci a strašia :) ... inak v prípade akých koľvek otázok rada vám pomôžem cez môj FB Erinushka Pešková :)

Re: duchové

(Ts3, 20. 10. 2014 18:37)

Máš dodatek Obludárium? Jestli jo,tak tam můžeš hrát za ducha

Vánoce

(Rebecca, 16. 10. 2014 15:55)

Dobrý den Chtěla bych se zeptat jestli nevíte náhodou jak se v zimě v The sims 3 dávají světla na domy a kde se berou vánoční stromky?:-)Předem děkuji Rebecca

Re: Vánoce

(Dodatky the sims, 18. 10. 2014 19:51)

Jestliže máš Dodatek Roční období tak tam by měl být v módu nákupu vánoční stromek protože je tam zima a co se týče světel na dům tak to bys měl/a kliknout v módu život na střechu a tam by měly být světýlka.....

Re: Re: Vánoce

(rebecca, 18. 10. 2014 23:59)

Moc děkujimoc ale
Mě to vůbec nejde?!?!?:-(
A v módu nákupu to nemám je to mezi rostlinami a nebo někde jinde.:-):-(
Asi se ten strom musí koupit nejdřív obchodě jako víš/víte
V tom co si na internetu dokupuješ ty věci

Re: Re: Re: Vánoce

(ErikaElly, 19. 10. 2014 22:22)

klikni na vchodové dvere a vyber možnosť "poviesit vánoční osvětlení domu" alebo nejak tak je to tam napísané :) a môžeš si vybrať aj druh svetla a aj farbu :)

Re: Re: Vánoce

(Rebecca, 19. 10. 2014 0:01)

A já klikám na dům a nic i na střechu

The sims 3 vypadava

(Nena, 19. 10. 2014 10:58)

Ahojte naviete preco mi the sims 3 vypadava?Začnem normal hrat a potom sa to sekne vypne a na obrezovke mi napize ze ''program The sims 3 prestal pracovat,, :-( neviem co s tym prosim pomozte Dakujem popredu

Re: The sims 3 vypadava

(Sims3, 19. 10. 2014 15:50)

Mě se to taky stává a sem na to už celkem zvyklá možná je to počítačem nebo něco tak :-D

Re: The sims 3 vypadava

(ErikaElly, 19. 10. 2014 22:19)

Je to jednoznačne preto lebo máš slabý počítač a hra The sims 3 má príliš náročné systémové požiadavky teda na tvoj PC ... nieje tam žiadna podpora ... treba lepší PC alebo dokúpiť napríklad grafickú kartu alebo takéto vecičky lepšie ti poradia priamo v obchode napríklad v nayelectro alebo spol. :) ale môj otec je počítačový programátor a robí mi veci z PC takže už čo to viem :)

Světí kluka v zimě na dům

(Irena, 15. 10. 2014 11:23)

Jak se dávájí v zimě světýlka na barák či dům?
Prosím pomocte!

Re: Světí kluka v zimě na dům

(Dodatky the sims, 18. 10. 2014 19:52)

Klikni na střechu domu v módu život.....

Re: Re: Světí kluka v zimě na dům

(Irena, 18. 10. 2014 23:34)

Vůbec mi to nejde

Cheat neexistuje

(Jana The sims3,4 , 11. 7. 2014 18:30)

dětska já se jmenuju Jana producentka The Sims3 a cheat nám niči the sims počítače zníto divně ,ale stejně doufám žeto pochopíte a prestanete psát.

Re: Cheat neexistuje

(ty si kráva -.-, 12. 7. 2014 20:26)

Tak zaprvý nemůžeš být producentka TS 3 protože neumíš ani trošku česky a zadruhý cheaty nic neničí -,-

Re: Re: Cheat neexistuje

(sára, 15. 7. 2014 8:11)

hEJ MÁŠ PRAVDU!!!!!!!!!!!!!!!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57

následující » 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< říjen / 2014 >>


Statistiky

Online: 10
Celkem: 264741
Měsíc: 21498
Den: 769

 
 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA